SESONGSTART HØST 2018

KIL gym og turn ønsker nye og tidligere turnere velkommen til en ny sesong!

Vi starter treningene i uke 36, med unntak av gymlek som starter i uke 38.

Påmelding skjer ved fremmøte på trening.

Hovedtrenerne våre er Anne Kjersti Sørenmo og Kristin Forås.

Anne Kjersti har ansvaret for gymlek (3-6 år) og partiene for barn i barneskolealder.

Kristin har ansvaret for 8. klasse og oppover.

På hver trening bidrar i tillegg flere voksne og ungdommer som hjelpetrenere.

Vi håper på en spennende og utviklende turnsesong!