Trenersamling

I august ble det gjennomført trenerforum for trenere på ungdomstrinnet, dette som en del av vedtatt Sportslig plan.

Sportslig utvalg med Anders Fjær som trenerveileder gjennomførte samlingen gjennom aktiv demonstrasjon av øvelser og momenter.

// Kurth og Sportslig utvalg