Kolvereiddagene 2018 – dugnadslister

9-12. august er det igjen klart for Kolvereiddager. For oss som er aktive i Kolvereid Idrettslag betyr dette både fest og dugnad.
KIL ski, fotball, svømming og håndball har inngått avtale med K-dagene om dugnadshjelp, dette er en god inntektskilde for drifting av lagene våre. Her er oppsett over dugnaden.

Les gjennom listen for å finne ut hvor du er satt på på vakt.
Dugnadsliste KD18 – Kolvereid idrettslag

Vi understreker viktigheten av at dere finner stedfortreder dersom dere ikke kan stille selv, og gir beskjed om dette til personen som står som listevakt der dere er satt opp. Personen som er listevakt har ikke mulighet til å finne stedfortreder for deg. Vi har forståelse for at noen har andre planer og forpliktelser under Kolvereiddagene, men hvis du ikke får til å stille på vakta di MÅ du skaffe stedfortreder.

Vi i idrettslaget jobber under Kolvereiddagene på bestilling fra Kolvereiddagskomiteen. Det er derfor viktig at vi oppfyller den bestillingen vi har fått på antall vakter. Klarer vi ikke dette vil det gi økonomiske konsekvenser for idrettslaget, penger som skal brukes til treninger, utstyr, reiser og til å holde kontingentene nede på ett lavest mulig nivå.

I de siste årene er det en del som har byttet festvakter med personer som er satt opp på Rørvikdagene. Dette er en mulighet flere kan benytte seg av dersom det er vanskelig å stille på Kolvereiddagene.

Voksne vakter som bytter, må finne voksen stedfortreder.

Takk for innsatsen!

KIL ski, KIL fotball, KIL svømming og KIL håndball