Dugnadsliste Tine fotballskole 9.-10. juni

Her er dugnadslisten for Tine Fotballskole.

Minner om at alle må finne stedfortreder selv hvis man ikke kan stille opp på sin dugnadsjobb, evt. bytte vakter.

Fint om vi får beskjed hvem som kommer for den som ikke får det til, og om evt. bytte av vakter. Dette kan gjøres til Astrid Øie Johansen på tlf. 95971360.

Laglederne i KIL Fotball