Mulighet for reduksjon av spillerkontingent i KIL fotball

KIL fotball ønsker at så mange som mulig skal ha anledning til å delta i våre aktiviteter. Dette er i samsvar med KIL sine verdier: Ærlighet, samhold, respekt, glede og trivsel. 

Vi har mulighet til å redusere spillerkontingenten, basert på foreldre/ foresattes økonomiske stilling, etter søknad til styret. Søknader blir behandlet konfidensielt.

I år har Sinkaberg-Hansen AS bidratt med 20.000 kr til KIL fotball med henblikk på inkludering, og 10.000 kr av dette vil bli brukt på redusert kontingent. Vi takker Sinkaberg-Hansen for støtten til dette tiltaket.

En enkel søknad kan stiles til kasserer Torolf Storsul og sendes på mail [email protected] Ved spørsmål ta kontakt på tlf 990 13 275.

Søknadsfrist er 22.05.2018.