Medlemsmøte om behovene i ny idrettshall

Alle medlemmer i KIL inviteres til medlemsmøte om behvoet i ny idrettshall.

Leder kommer til å informere om kommunens initiativ for å begynne planleggingen av ny idrettshall / flerbrukshal / aktivitetspark og svømmehall.

Målet med møtet er å få frem KIL sine behov og ønsker til en ny hall.

Håper å se mange engasjerte medlemmer i KIL-bua onsdag 2. mai kl 18:00!

På vegne av hovedstyret,

Anders Rohde, leder

Invitasjon til medlemsmøte om behovene i ny idrettshall