Reiserapport 2 – Kompetansetur til Liverpool, i regi av Trønderlag NFF

Siste del kom litt senere enn jeg hadde tenkt, men her er den. Jeg skriver dette for å synliggjøre noe av jobben for dere. Jeg vil at dere skal se hva NFF, kretsen og klubbene har fokus på. Vi i KIL fotball er inn i vår første sesong som kvalitetsklubb, og vi har en vei å gå i forhold til å få både det administrative og det sportslige på plass… Vi trenger å få innholdet i kvalitetsklubb inn i kulturen, inn i ryggmargen og ned på gressmatta. Men; vi HAR rammene, vi HAR viljen og vi HAR støtte rundt oss, både fra andre klubber som kjenner hvor skoen trykker, og NFF Trøndelag. Gjennom denne turen har jeg sammen med nye kontakter fått en økt bevissthet om veien vi har å gå, og hva det faktisk vil si å være en kvalitetsklubb. Og; jeg har igjen fått en bekreftelse på hvor heldig vi i KIL fotball er, som er en del av dette! Mitt mål og ønske er at alle i klubben, både store og små, etter hvert ser hvor stas dette er, og kjenner på den samme stoltheten av klubben som jeg kjenner.

På seminardel 2 ble sentrale områdene for å lykkes som kvalitetsklubb løfta frem; trenerveilederen, jentefotball og dommerutvikling.

Trenerveilederrollen er den aller viktigste rollen fremover for å løfte trenerkompetanse, aktivitet og kvalitet på feltet. Denne sekvensen som ble holdt av Tommy Bang-Larsen og Jan-Roar Saltvik, ble etterfulgt av en gruppeoppgave med påfølgende plenumsrunde. Neste tema på dagsorden ble innledet av Jentefotballutvikler Ann Iren Mørkved. Hun delte noen av erfaringene så langt, og snakka om veien videre for å løfte jentefotballen i Trøndelag. Jeg har snakka med Ann Iren, og invitert henne til Kolvereid. «Uten dommeren – ingen kamp». Dommerutvikler Kjell Alseth gjorde opp en status, og snakka litt om våre utfordringer. Han snakka også om oppfølgingen av Dommeransvarlige i kvalitetsklubbene.

Under Seminardel 3 poengterer NFF Trøndelag; Hva andre har erfart og hvordan andre gjør ting, er alltid viktig som grunnlag for å forbedre seg selv.

Vi fikk et innblikk den engelske varianten av kvalitetsklubb; «charter standard program». Steven Swinnerton, FA England, fortalte oss om erfaringen til det engelske fotballforbundet, og hvordan de ser på utviklingen videre. Morsomt å høre hvor mye vi har til felles! Etter foredraget fikk vi besøke en engelsk kvalitetsklubb; MSB Woolton, og vi fikk høre om deres liv som charter standard klubb.

Som dere ser (hvis dere har orka å lese alt😂), så har vi mye på plass og mye å utvikle. Dette gjør seg ikke selv, men vi får hjelp og kurs, og vi har allerede masse bra kompetanse i klubben. Hvis vi alle tar i et tak, og løfter stoltheten av klubben opp og omsetter dette i utvikling, så er vi der. Dette er Teamwork, og hver og en av dere i klubben er en del av dette. Det er ikke jeg, det er ikke sportslig leder, eller den treneren… det er DERE ALLE som er KIL fotball, og som skal bidra til at vi blir en så god kvalitetsklubb som det er mulig for oss å bli! #gultogsvart

 Lene, leder KIL fotball