Medlemsmøte om ny idrettshall

Alle medlemmer i KIL inviteres med dette til medlemsmøte om behovene i ny idrettshall.

Det blir først en orientering av leder i KIL om initiativet fra kommunen om å starte planlegging av ny idrettshall / flerbrukshall / aktivitetspark og svømmehall.

Deretter ber vi alle medlemmer komme med sine innspill til behov og ønsker som skal tas med inn i planleggingen.

Håper å se mange engasjerte medlemmer i KIL-bua onsdag 2. mai kl 18:00.

Anders Rohde,

leder KIL

Invitasjon til medlemsmøte om behovene i ny idrettshall