Utlysning av UEFA B-lisenskurs 2018

Alle trenere i KIL som har fullført grasrotkurs har nå en kjempemulighet til god trenerutdannelse i regi av klubben.
KIL fotball ønsker å bidra til kompetanseheving på trenersiden, og dekker utgiftene til trenere som vil gjennomføre UEFA B-utdanning.

UTLYSNING AV UEFA B-LISENSKURS 2018 

UEFA B-lisensutdanningen er trinn 2 av 4 i NFFs trenerutdanningsstige. Primærmålgruppa er trenere i ungdomsfotballen.
Under forutsetning av tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, vil det i 2018 bli arrangert seks kurs i Trøndelag fotballkrets med maksimalt 24 deltakere hvert sted.

Klikk her for utlysning for UEFA B-lisens

Klikk her for søknadsskjema til UEFA B-lisens

 

Søknadsfrist 1. april.

 

Kontaktinfo KIL: Leder Lene Grydeland, tlf 47833025.