Årsmøte Kolvereid Idrettslag

Til medlemmene i Kolvereid idrettslag

Oppdatert 05.03.18 – Saksdokumenter, sakliste og nytt møtested!

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kolvereid I.L.

Styret viser til innkalling til årsmøte annonsert 13.02.18 i Ytringen avis.

 

Årsmøtet avholdes onsdag den 14.03.18

kl.19.00 i Nærøy kulturhus.

 

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne at de frammøtte er stemmeberettiget.

Sak 2: Godkjenne innkallingen.

Sak 3: Godkjenne sakliste.

Sak 4: Velge dirigent.

Sak 5: Velge referent.

Sak 6: Velge to medlemmer til å skrive under protokollen.

Sak 7: Behandle lagets årsberetning, herunder særgruppene.

Sak 8: Behandle lagets regnskap i revidert stand, herunder særgruppene.

Sak 9: Behandle innkomne forslag og saker

         9.1: Søknad om medlemskap i KIL fra Nærøy Judoklubb

         9.2: Eventuelt ny organisasjon av Idrettsskolen.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent for 2018

Sak 11: Vedta lagets budsjett.

Sak 12: Behandle lagets organisasjonsplan.

Sak 13: Valg.

13.1: Styreleder for 1 år

13.2: Sekretær for 1 år

13.3: Kasserer for 2 år

13.4: Styremedlem for 2 år

13.5: Varamedlem for 1 år

13.6: Revisorer

13.7: Leder av valgkomiteen

13.8: Øvrige to medlemmer til valgkomiteen

13.9: Varamedlem til valgkomiteen

 

Styret ønsker alle hjertelig

    Velkommen

 

Innkalling PDF: Årsmøte Kolvereid idrettslag

Dokumentasjon til punkt 9.1:  Forslag til organisering av Idrettsskolen for 1

Referat fra styremøte hvor sak 9.1 ble behandlet: KIL møtereferat nr. 8 13.12.2017

 

Oppdatert 05.03.18:

Årsmøte dokumenter fra Badminton:

budsjett 2018 kil badminton

RESULTATREGNSKAP 2017 TOTAL

Revisorberetning

Signert balanse KIL badminton 31-12-2017

Signert årsmelding 2017 KIL badminton

Signert årsmøteprotokoll 15022018 (1)

Årsmøte dokumenter fra Fotball:

SKM_C45818030217210 (3)

Årsmøte dokumenter fra Friidrett:

Kolvereid Friidrett 2018 Handlingsplan

Resultatregnskap, balanse, revisorberetning

Årsmøte dokumenter fra Håndball:

Referat årsmøte

Regnskap 2017 (1)

Revisors beretning

Årsmelding KIL Håndball

Årsmøte dokumenter fra Idrettsskolen:

protokoll idrettskolen scannet dokumenter

Årsmøte dokumenter fra O-gruppa:

Budsjett 2018

Revisorberetning 2017 o-gruppa

Årsberetning-og-regnskap_o-gruppa

Årsmøte dokumenter fra Ski:

Budsjett KIL SKI 2018 (1)

Resultatregnskap 2017

Revisorsberetning KIL ski for 2017

Årsmelding 2017

Årsmøte

Årsmøte dokumenter fra Svømming:

Svømming

Årsmøte dokumenter fra Trim:

Revidert regnskap 2017 (1)

Valg 2018

Årsmelding 2017

Årsmøte dokumenter fra Turn:

Budsjett KIL gym og turn 2018

protokoll idrettskolen scannet dokumenter

Protokoll

Årsmelding 2017

Årsmøte dokumenter fra Hovedlag:

Årsmelding

resultatregnsakap, budsjett, balanse, revisorberetning

 

3 utgaver av organisasjonsplan legges frem til forslag på årsmøtes sak 12. Avvik fra forslag kan bli vedtatt på årsmøtet.

Utkast 1 er organisasjonsplan med drift i alle særgrupper tilsvarende som i dag.

Utkast 2 er organisasjonsplan med endret drift av Idrettsskolen.

Utkast 3 er organisasjonsplan med opptak av Judo.

Endringer merket med gul utheving.

Ved opptak av judo i KIL og vedtak om ny driftsform for idrettsskolen vil en kombinasjon av utkast 2 og 3 bli resultatet.

Presentasjon fra Idrettsskolen vedr. eventuell omorganisering.