Årsmøte Kolvereid Idrettslag

 

Til medlemmene i Kolvereid idrettslag

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Kolvereid I.L.

Styret viser til innkalling til årsmøte annonsert 13.02.18 i Ytringen avis.

 

Årsmøtet avholdes onsdag den 14.03.18

kl.19.00 i Museet NTS-bygget (NTE)

 

Sakliste:

Sak 1: Godkjenne at de frammøtte er stemmeberettiget.

Sak 2: Godkjenne innkallingen.

Sak 3: Godkjenne sakliste.

Sak 4: Velge dirigent.

Sak 5: Velge referent.

Sak 6: Velge to medlemmer til å skrive under protokollen.

Sak 7: Behandle lagets årsberetning, herunder særgruppene.

Sak 8: Behandle lagets regnskap i revidert stand, herunder særgruppene.

Sak 9: Behandle innkomne forslag og saker

9.1: Eventuelt ny organisasjon av idrettsskolen.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent for 2018

Sak 11: Vedta lagets budsjett.

Sak 12: Behandle lagets organisasjonsplan.

Sak 13: Valg.

13.1: Styreleder for 1 år

13.2: Sekretær for 1 år

13.3: Kasserer for 2 år

13.4: Styremedlem for 2 år

13.5: Varamedlem for 1 år

13.6: Revisorer

13.7: Leder av valgkomiteen

13.8: Øvrige to medlemmer til valgkomiteen

13.9: Varamedlem til valgkomiteen

 

Styret ønsker alle hjertelig

    Velkommen

 

Innkalling PDF: Årsmøte Kolvereid idrettslag

Dokumentasjon til punkt 9.1:  Forslag til organisering av Idrettsskolen for 1

Referat fra styremøte hvor sak 9.1 ble behandlet: KIL møtereferat nr. 8 13.12.2017