Årsmøte KIL Svømming 2018

Tirsdag 27. februar kl. 20.00 på Kolvereid Skole, Møterommet.

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Godkjenning av Årsmelding
5. Godkjenning av regnskap og budsjett
6. Innkommende saker

7. Valg

Innkommende saker må være leder i hende innen 20.februar, og kan sendes på e-post til [email protected]

Velkommen!