Årsmøte i KIL fotball

INNKALLING TIl ÅRSMØTE I KIL FOTBALL

Sted: KIL-bua
Når: Tirsdag 27. februar klokken 18.00-20.00

Innkomne saker bes meldes inn til styret innen 17.02.18 på epost [email protected]

 1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Godkjenning av innkalling og sakliste
 4. Valg av 2 til å signere protokoll
 5. Årsmelding 2017
 6. Regnskap 2017 med revisjon
 7. Avgifter 2018
 8. Budsjett 2018
 9. Valg
 10. Evaluering av kvalitetsklubb
 11. Innkomne saker
  1. Forslag om at lagleder på hvert lag skal skaffe en person til økonomigruppa.
  2. Forslag om at spillere må ta med/bruke egne fotballer på trening.