Årsmøte 2017 Skigruppa

Skigruppa avholder årsmøte for 2017 onsdag 14.februar kl 19.00 i Skistua.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett
  6. Innkommende saker
  7. Valg

Innkommende saker må være leder i hende innen 7.februar, og kan sendes på e-post til [email protected] Velkommen!

Styret v/Rune Morten Lien
990 32 935