Årsmøte håndball tirsdag 6. februar.

 

Innkalling til årsmøte i håndball tirsdag 6. februar 2018

Torsdag 6. februar kl. 20.00 i Kil-bua.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap og budsjett.
  6. Innkommende saker.

Saker som ønskes tatt opp, må leveres til sekretær ([email protected]) innen 30. januar.