Gjør deg kjent med klubbhåndboka vår!

KIL fotball har siden i fjor jobbet med kvalitetsklubbkonseptet i regi av Norges fotballforbund. Målet med prosjektet har vært å forsterke helheten fotballgruppa. Dette gir gode rammer for videre klubbutvikling. 

Klubbhåndboka finner du nå på KIL fotballs hjemmeside. Den gir frivillige og foreldre/spillere og andre interessenter en oversikt over drift og aktivitet. Mye av det som står i klubbhåndboka er et skriftlig oppsett av det som allerede gjennomføres i KIL fotball, men det er satt i system.

Klubbhåndboka er alltid i bevegelse, nye ting kommer til, andre ting endres over tid. Målet er ikke at vi skal ha en statisk klubb, men en klubbstyrt klubb som en del av hovedlaget. Det vil si at det skal være både handlingsrom og energi for nye og utviklende tiltak. Samtidig skal vi ha ei fotballgruppe der forutsigbarhet er i fokus. Det vil si at styret skal være de som legger rammene når tiltak, ideer og initiativ kommer.

Hvorfor har vi klubbhåndbok?

 • Enklere å lede klubbhverdagen
 • KIL fotball har et oppslagsverk som er åpent for alle
 • Alle spillere, foreldre og frivillige får på en enkel måte vite hva man skal forholde seg til, slik at vi kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres.
 • Det vil være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre når man vet hva man skal gjøre.

Hva finner du i klubbhåndboka?

 • Organisasjon
  • Møtereferat
  • Kontaktinfo og hvem som sitter i styret
  • Arbeidsoppgaver til:
   • Arrangementsansvarlig
   • Dommeransvarlig
   • Fiks-ansvarlig
   • Fairplay-ansvarlig
   • Kvalitetsklubbansvarlig
   • Trenerveileder
   • Rekrutteringsansvarlig
   • Spillerutvikler/soneansvarlig
   • Anleggskomite
  • Økonomi
   • Dugnadsarbeid
   • Treningsavgift
   • Påmelding cuper
  • Kvalitetsklubb
   • Lov og verdier
   • Forsikring
   • Polititattest
   • Transport
    • Reiseregulativ
    • Trygge rammer – reiser
   • Utstyr
   • Årets tema
   • Kosthold og trening
  • Miljø og arrangement
   • Bruk av lys på banen
   • Fairplay
   • Foreldrevettregler
   • Hjemmekamper/arr.veiledning
   • Årsavslutning
  • Sportslig
   • Sportsplan
   • Lagledere/trenere
   • Laglederveiledning
   • Rekruttering
   • Dommere
   • Trening
    • Treningsøkta
    • Treningstidspunkt
   • Terminliste
   • SMN-cup
   • Booking av baner

Målet er å bli godkjent kvalitetsklubb fra november 2017. Uansett vil vi få god veiledning fra Trøndelag fotballkrets i årene som kommer. Vi må hvert år søke om å få beholde kvalitetsbeviset, og spesielt ser de på hvordan vi håndterer fotballhverdagen. Det er rammene som er lagt i klubbhåndboka vår, og nå starter det virkelige arbeidet!

Så gjør deg godt kjent med klubbhåndboka. Rammen er nå lagt, så blir det opp til oss i KIL fotball å videreutvikle særgruppa og klubbhåndboka til det beste for alle i KIL fotball, både spillere, foreldre, frivillige og andre i KIL.

Kvalitetshilsen fra KIL fotball-styret og kvalitetsklubb-gruppa