Dimitar Ivanov- gutten med fløyta

Dimitar Ivanov har gjennom sin  aktive karriere på fotball banen , både som spiller og som dommer vist en flott utvikling. I den senere tid har dommeroppgaven stått i sentrum og ut fra de signaler vi har fått gjør han det meget godt. Han får stadig tøffere oppgaver slik at han blir satt på harde prøver. Det som kjennetegner Dimitar som dommer er han væremåte og profesjonalitet. Han er en god problemløser med sin væremåte. De beste oppgavene har han løst som linjedommer.

Sitat fra Trøndelags fotballkrets fagansvarlig Kjell Alseth: “Han gjør en utmerket jobb og har store muligheter til å lykkes oppover i systemet. Det er bare opp til han selv”

Han er en flott representant for Kolvereid IL fotball