Nominasjon til KIL fotballs årsavslutning

Hei alle fotballvenner i KIL!

Årets fotballsesong nærmer seg enden, og vi ser frem mot en markering. I den forbindelse trenger vi kandidater til noen priser. Vi oppfordrer alle til å komme med forslag (+2-3 linjer med begrunnelse). Spre dette ut til alle deres facebook-grupper innen KIL fotball. Forslagene sendes inn til Tone Hulback på messenger, eller via mail ([email protected]).

Kategoriene:
-årets forbilde
-årets trener
-årets lagleder
-årets sliter
-årets dommer (ny kategori fra 2017)
-årets hederspris
-årets supporter

Informasjon om tidspunkt kommer snart.

Lene G, leder