Medlemsmøte “Trygg trafikk”

Fotballhverdagens mange treninger, kamper, turneringer og møtevirksomhet medfører et betydelig antall kjørte kilometer, både for spillere, ledere og foreldre. KIL fotball skal ha trygge rammer i forbindelse med klubbens aktiviteter.

19. september var distriktsleder i Trygg Trafikk Frode Hiller Skjervø på medlemsmøte og orienterte om hva idrettslaget kan jobbe med for å få tryggere fotballhverdag. Her er 3 gode råd fra han: