Medlemsmøte 19. september “Skadeforebygging m/ Trygg Trafikk”

“Hva hjelper det med forebygging på banen, under trening og på kamp, hvis spillerne sykler hjem uten hjelm eller kjører til kamp uten sikkerhetsseler?! -da snakker vi om skader værre enn et vondt kne…. “

KIL fotball skal hvert år arrangere medlemsmøte med følgende aktuelle tema:
1. Verdier
2. Fair play
3. NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen
4. Trygge rammer

Årets tema er Trygge rammer, og Frode Skjervø fra Trygg Trafikk deltar.

NUS auditorium Tirsdag 19/9-17 klokka 19:00
Målgruppe: Foreldre, trenere, lagleder og ungdom(fra 14 år)

Velkommen!