Kvalitetsklubb

Prosjektgruppa har siden i høst jobbet med kvalitetsklubb-prosjektet. Vi har hatt flere interne møter, og møter sammen med styret, lagledere og trenere og fotballkretsen. Vi har i hovedsak jobbet med ny sportsplan og beskrivelse av prosedyrer og retningslinjer. Fotballgruppa har også fått på plass folk i sentrale roller, ikke bare til styret og trenere/lagledere, men også treneransvarlig, dommeransvarlig, rekrutteringsansvarlig, FIKS-ansvarlig og flere til. Dette vil gi oss et bredere engasjement og en tydeligere organisasjon.

Hvorfor skal KIL fotball bli kvalitetsklubb?
Vi skal gjennom tydelige rammer for både spillere, foreldre, lagledere, trenere, styret bli en sterkere klubb. Gjennom gode beskrivelser og tydelig kommunikasjon er det klubben sine rutiner som gjelder, ikke enkelt-treneren, eller enkeltlaget sine. Det skal være lett å forholde seg til: dette er KIL fotball, og sånn gjør vi det. Vi endrer oppsettet på nettsiden etterhvert, slik at det skal være lett å finne informasjon.

Å være kvalitetsklubb er ikke noe som kommer over natta – det er heller ikke noe vi kan si oss ferdig med. Det er en prosess som hele tiden er i bevegelse.

Resultat fra kvalitetsarbeidet så langt vil vi lose dere gjennom facebook utover våren, deriblant skal dere også her bli kjent med hva som kreves for at vi kan være en kvalitetsklubb. Vi vil også presentere folk og deres roller i KIL fotball.

God påske!

Hilsen oss i prosjektgruppa
v/ Turid