Årsmøte for svømmegruppa 2017

Årsmøte for svømmegruppa ble avholdt 6 februar 2017.Årsmelding blir lagt ut etterhvert under møtereferat.

Ønsker å takke Sissel Schjelderup,Gjertrud Olsen,Annkarin Strøm og Torkel Finvik for samarbeidet og jobben de har gjort for svømmegruppa:)

Ønsker samtidig Kristian Melgård,Ingrid Bang,Monica Aarsland,Stein Tore Østensen og Astrid Øie velkommen inn i styret:)

Tusen takk til Beate Lauten og Mariann Oddvik i valgkomiteen for jobben dere har gjort:)

.Lise.