Styret i KIL fotball

Lene Reppen Grydeland sitt profilbilde
Lene R Grydeland  Leder

Torolf Storsul sitt profilbilde
Torolf Storsul    Kasserer og  leder økonomi utv.

Kristine Stene sitt profilbilde
Kristine Stene     nestleder og sportslig leder

Bente Arnøy sitt bilde.
Anne Karin Livik   Sekretær/ arr. ansvarlig

Odd Henry Tangen sitt bilde.
Odd H. Tangen   Styremedlem og kursansvarlig

Elizabeth Galde sitt bilde.
Elizabeth  Galde  varam. og fix ansv.

profilbildet ditt
Kurth Fallmyr   dommeransv./Fair Play ansv.  medlem av sportslig utvalg og prosessgruppe  “Kvalitetsklubb 1”