Skigruppa sitt årsmøte 2017 avholdt

Årsmøte 2017 for skigruppa ble avholdt som planlagt 14.2. Signert års med årsmelding 2016 med revidert regnskapittel for 2016 samt vårt budsjett for 2017 finner du under skigruppa sine Møtereferat.

Skigruppa takker Magnus Paulsen og Anne Mette Selnes for den jobben de har gjort for oss, og ønsker samtidig  Ragnhild Wendelbo Melgård og Lars Eirik Lande velkommen inn i styret.

@Rune