Nytt styre

Da er nytt styre på plass i håndballen. Referat fra årsmøtet finner du under møtereferater.