Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 for KIL Fotball
Styre
Styret i arbeidsåret 201 har bestått av
Leder Kurth Fallmyr ,
nestleder og leder av sportslig utvalg. Kristine Stene.
Kasserer og leder av økonomiutvalg Sigrunn Bergsli,
Sekreter Line M. Flasnes Styremedlem og leder i arr. Kom Sturla Norbø
Vara til styret Steingrim Holm

Økonomi
Økonomisk sett ble 2016 ikke så bra som planlagt. Dette med bakgrunn i at kostnadene med 3 seniorlag(herre/dame) og juniorlag ble langt høyere enn antatt. Reisekostnadene ble ca 80.000 større og dommerutgiftene ca. 50.00 større enn beregnet.
På inntekt siden ble det da et bedre resultat på ca 130.000 en forventet. Dette grunnet større overføringer fra stat og bedre KD2016 resultat. Det som sviktet på inntektssiden er salg av effekter og inntekter fra dugnad. Viser for øvrig til regnskap.

Lag i seriesystemet
I sesongen 20016 har vi hatt 14 lag i kretsens seriesystem i tillegg til vår egen lokale serie med 10 lag. Vi har hatt aktiviteter for ca. 250 barn og unge. Det en må sette fokus på for de yngste til neste år er å få til et bedre opplegg med turneringer/ seriespill en hva som skjedde i år. I tillegg bør en vurdere å komme i dialog med naboklubber angående tidspunkt på de forskjellige turneringene.
I de øverste klassene som sorterer under Trøndelag fotballkrets fungerer det stort sett bra..

Sportslig
Sportslig sett må en si at året 2016 ble meget bra. Herrer senior var med og kjempe helt i toppen av 5 div. + damelaget gikk til sluttspill. Eller er den sportslige del av KIL fotball fortsatt på fremgang. Her er det mange fine talenter som gjør det bra. Vi er en breddeklubb husk det.

Dommere
Dommersituasjonen i klubben har gjennom flere år hvert preker. Noe som har ført til at vi er blitt hardt straffet økonomisk av kretsen. Det er nåe en lysning å se. Vi har gjennomført klubbdommerkurs som ble fullført av 22 stk. Disse har nå vært delaktig i våre kamper i barnefotballen og Cuper i Varøya og Her på Kolvereid.

Trenere
Utdanningen av trenere ble ikke helt som planlagt da kretsen endret sitt opplegg en del. Dette førte til at vi ikke fikk fullført med kurs i høst.
Organisering / Kvalitetsklubb
I løpet av året er vi blitt plukket opp som en prosess klubb med sikte på å bli sertifisert som Kvalitetsklubb i NFF. Dette kan være med på å strukturere klubbens arbeid på alle fronter. Bedre rutiner, bedre forståelse, bedre resultater, bedre ledere og trener.

Arrangement
I løpet av året har vi arr. SMN Cup. Her samlet vi over 250 barn til uhøytidelig leik og spill fra Mygg til Lilleputt. Barn, trenere, ledere og foreldre storkoste seg.

Tribuner
Fotballgruppa har i løpet av året samlet inn ca. 140 000 til å kjøpe tribuner for. Dette er nå overlatt til hovedlaget for slutt føring

Fotballavslutning
I november feiret oss selv. Da inviterer styret i Fotballgruppa til avslutningsfest i Kulturhuset for store og små utøvere, foreldre, ledere, trenere og supportere.

Integrering
Integrering av våre nye landsmenn har vært sentralt, spesielt i de laveste klassen. Her er vi opptatt av at alle skal kunne føle seg trygge i vårt miljø uansett hudfarge, etnisk bakgrunn og kjønn
Med dette vil styret i Kil fotball takke alle som har deltatt med å få fotballen til å rulle i året 2016. Uten at vi står samlet om våre ideer og skaper positive holdninger greier vi ikke å skape et godt fellesskap.

Utmerkelser
Leder Kurth Fallmyr er tildelt Norges Fotballforbund / Trøndelag Fotballkrets Honorære lederstipend for 2016 som takk for innsatsen for idretten

BDO
Klubben har i år deltatt i Kretsens tilbud om tallentutvikling gjennom prosjektet BDO for aldersgruppen 12-14 år.

Styret