Årsmøte Skigruppa

Tirsdag 14.februar kl. 18.00- 19.30 i Skistua gjennomføres årsmøte i KIL Ski med vanlige årsmøtesaker. Saker til årsmøtet må være leder i hende 1 uke før, det vil si senest tirsdag 7.febrar. Sakene sendes skriftlig på mail til: [email protected]

Velkommen!