årsmøte i kil svømming

avholdes i kilbua mandag 6 februar kl.19.00-20.30.innnkommende saker innen søndag 4 februar.