Årsmøte for håndball 2/2-17

Innkalling til årsmøte i håndball torsdag 2/2-17

Torsdag 2. februar kl. 20.00 i Kil-bua.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder og referent.
  3. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding.
  5. Regnskap og budsjett.
  6. Innkommende saker.
  7. Valg

Saker som ønskes tatt opp, må leveres til sekretær ([email protected]) innen 25. januar.