Årsmøtet i KIL Fotball

Innkalling til Årsmøte i Fotballgruppa i Kolvereid IL
Torsdag 26. januar 2017 kl. 20.00 KIL-Bua
Sak 1 Åpning og godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Sak 3 Godkjenning av sakliste og innkalling
Sak 4 Valg av 2 til å signere protokoll
Sak5 Årsmelding 2016
Sak6 Regnskap 2016
Orientering om “Kvalitetsklubb 1”
Sak 7 Avgifter sesongen 2017
Sak 8 Lagleder veiledning 2017
Sak 9 Budsjett for 2017
Sak 10 Innkommende saker
Sak 11 Valg
Sak 13 Avslutning
Saker som ønskes behandles må være styret i hende innen 18.01.2017
leder