Informasjon om Kvalitetsklubb mandag 14. november

Sett av tidspunktet 19-20 mandag 14. november! Møt opp på NTE-bygget, 2 etasje. Der vil klubbutvikler i Norges fotballforbund Tommy Bang-Hanssen fortelle oss mer om hva vi skal gjøre for å bli Kvalitetsklubb.

-Hvordan skal vi jobbe med rekruttering?
-Hvordan skal treningene våre være?
-Hvilke holdninger har vi på banen?
-Hvordan følge opp dommerne?
-Hva er arbeidsoppgavene til treneren? Laglederen? Styret?
-Hva vil det si å være idrettsforeldre? Hva forventes?
-Hvilke rammer skal vi ha for trygg skyss for våre medlemmer?
-Hvilken kvalitet skal vi ha i organisasjon, kompetanse, aktiviteten og samfunns- og verdiarbeidet?
Dette og mye annet skal vi få svar gjennom å jobbe oss gjennom Kvalitetsklubbprosjektet.

Det er fotballgruppa som er hoveddeltaker i kvalitetsklubbutviklinga, men dette er et prosjekt som også gir utviklingsmulighet innen den enkelte særgruppen. Les mer her.

Bang-Larssen vil i løpet av en time forklare hvordan KIL fotball og de andre særgruppen kan arbeide med dette i året som kommer.

Les gjerne om Kvalitetsklubb – Norges forballforbund før møte.

Alle foreldre, lagledere, trenere, representanter fra alle særgrupper og hovedlag er velkommen til en spennende time!