Barnesvømming

Tirsdager fra uke 43, kl. 17.00 – 18.00 er det barnesvømminga for de under skolepliktig alder – Dvs de som IKKE har begynt på skolen enda. Følg med på kalenderen om det er endringer/om det evn ikke blir.

Her kan familier med barn under skolepliktig alder være med barna i bassenget og la de (og seg selv) boltre seg som man selv ønsker – ikke noe opplegg.

Det er sertifisert personalet tilstede, som oftest nedi bassenget sammen med eget/egne barn.

50 kr pr familie.

Velkommen