KIL fotball skal bli NFF Kvalitetsklubb

KIL fotball fikk i starten av denne måneden positivt svar på søknaden om å bli det Norges fotballforbund kaller Kvalitetsklubb 1, og 23. oktober starter prosessen med Kickoff i Trondheim.

Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb.

-Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten i fotballgruppa. Vi har tro på at gode strukturer i gruppa tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett, sier leder i fotballgruppa, Kurth Fallmyr.

Konseptet, som startet opp som et NFF-prosjekt i 2014, har som mål å få til et kvalitetsløft i hele norsk fotball gjennom satsningsområdene organisasjon, aktivitet, kompetanse og verdier. NFF Kvalitetsklubb har passert 100 deltakende klubber, og ytterligere 200 er i prosess.

Prosessgruppa er på plass
Fallmyr forteller at prosessgruppa består av Barbro Thorsen, Geir Lauten, Steinar Bråtteng, Kurth Fallmyr, Jostein Brevik og Turid H Finne. – I løpet av året som kommer skal gruppa på en del felles samlinger i Trondheim, samt at vår egen mentor/veileder Tommy Bang-Larssen (NFF), kommer til Kolvereid og bistår oss i prosessen.

Helhetlig planverk i fotballgruppa
Gjennom prosessen som varer fram til høst 2017, skal det utvikles tydelige og gjennomgående retningslinjer/planer for KIL fotball innen følgende områder:

Aktivitet
Rekruttering
Rekrutteringsansvarlig
Sportsplan
Treneransvarlig
Dommeransvarlig

Organisasjon
Organisasjonskart
Økonomistyring
Klubbhåndbok
FIKS
Kvalitetsklubbansvarlig

Kompetanse
Lederkompetanse
Trenerkompetanse

Samfunns- og verdiarbeid
Verdisett
Hjemmekamper
Retningslinjer barn og ungdom
Verdimøte
Politiattest
Trygge rammer
Skader og forsikring
Fair play-ansvarlig

– Mye av planverket er allerede på plass, og mange i fotballgruppa har erfaring som kommer godt med når nye planer skal legges. De planene som allerede foreligger vil vi få veiledning på, slik at vi er sikret godt planverk, sier prosjektleder Turid Hatling Finne. Vi har tro på at dette vil komme hele KIL til gode, og kan implementeres i planene for de andre gruppene i idrettslaget. Vi ser fram til å starte, og vi vil oppdatere våre medlemmer etter hvert som planverket blir utviklet.

Her kan du lese mer om Kvalitetsklubb 1