Ny fungerende leder fra oktober 2016

Lise Kolberg er fungerende leder fra oktober 2016 fram til årsmøte i februar 2017.