Barnesvømming

Om det populære tilbudet om barnesvømming (for de under skolepliktig alder ifølge med voksen) skal fortsette sesongen 2016 – 2017 er svømmegruppa avhengig av at det er foreldre som er interessert i å være badevakt. Det er greit/lurt at det er flere voksne som deler på ansvaret, slik at om det er en ettermiddag man ikke kan er det alltids en annen som kan.

Opplæring vil bli  gitt. Husk at man kan være nede i vannet sammen med egne/eget barn og allikevel ha ansvaret.

NB! tilbudet vil i år bli på tirsdager om svømmegruppa får noen som kan være ansvarlig.

Gi beskjed til fungerende leder Lise Kolberg om du er interessert.