kurs i basistrening og skadeforebygging for trenere

Sammen med vår samarbeidspartner Sentrum Campus arrangerer vi kurs i basistrening og skadeforebygging som gjelder for alle idrettene som går i vinterhalvåret (trenere fra andre grupper kan melde seg på, men ved stor deltakelse vil man måtte prioritere).

Dette kurset legges opp som en generell basistrening som bygger på tre hovedpunkter:

  1. Trening som ivaretar en helhetlig utvikling av utøveren.
  2. Trening som er med på å bygge opp et allment fysisk grunnlag hos utøvere og som setter dem i stand til å absorbere og tåle mye trening.
  3. Trening som har generell skadeforbyggende virkning.

Kurset deles inn i en teoretisk del og en praktisk del. Ta på egnet treningsutstyr for den praktiske delen.

Kursdato: 20. sept. kl 19:00-ca:20:30

Kurssted: KIL-bua(alternativt hos Sentrum Campus ved mange deltagere)

Påmelding til: Ann Katrin Nilsen på mailadresse: [email protected] eller telefon 90928507