Kolvereid- dagan 2016

Da en Kolvereid-dagan 2016 like rundt hjørne. (Neste uke) Kolvereid I.L skal ha mange vakter i løpet av dagan. I den forbindelse ble det for ca 5 uker siden sendt ut dugnadslister (post – facebook og på Kil`s hjemmeside) Vil all som leser dette ,kontrollere om de skal hjelpe til. Dette er et arr. som vil gi KIL økonomi til driften av klubben. Dersom vi ikke møter må vi betale en avgift til KD på kr 1500 pr manglende vakt.
KOM IGJEN FOLKENS___ DETTE KALRER VI