Sykkeltrafikk på kunstgressbane – Sparebank 1 Stadion

Det er til tider stor ferdsel med barn på sykkel ved sidelinjen til gressbanen, dette er til hinder for utøvere av fotballkamper/-treninger og for tilskuere på arrangement. I tillegg kan dette være ødeleggende for gressmatten.

Vi henstiller alle om å sette igjen syklene utenfor anleggsområdet (bruk egnet sykkelstativ mot kulturhuset).

Vi ber også foreldre om å viderebringe beskjeden til sine barn, og trenere/lagledere oppfordres til å opplyse syklende når slik aktivitet påtreffes.

Ytterligere tiltak for å hindre sykling på området er under vurdering.

Leder KIL