Høring: Regional temaplan anlegg for idrett, aktivitet og leik 2016 – 2019

Formannskapet vedtok 04.05.16 å legge forslag til Regional temaplan anlegg for idrett, aktivitet og leik 2016 – 2019 ut på høring. Dette er en plan som etter bestilling fra Ytre Namdal Regionråd skal sendes ut på høring i kommunene for å få innspill til innholdet i planen.

Kolvereid IL er bedt om uttalelse til høringsnotatet og det er åpent for innspill fra alle medlemmer i Idrettslaget.

Høringsfristen i Kommunen er satt til 25 mai, Idrettsrådet i Nærøy ønsker en uttalelse fra oss innen 11.05, dette gjør at vi må ha en uttalelse fra medlemmene innen 10.05 kl 18:00.

Se saksdokumenter her

Innspill fra medlemmer sendes på mail til Leder KIL Leif Inge Solberg [email protected]