Fotballstyret i 2016 m/ utvalg

Leder:Kurth Fallmyr
Nestleder/leder Sportslig utvalg: Kristine Stene
Jostein Brevik
Andreas Marø
Elisabeth Galde

Kasserer/leder i økonomi utvalg: Sigrunn Bergsli
Geir Arne Holthe
Odd Henry Tangen

Sekreter: Line Marit Flasnes

Styremedlem/leder i arr. komite: Sturla Norbø
Torkel Finnvik
Lise Kolberg
+ 1. vara Steingrim Holm