Ekstraordinært årsmøte KIL

Tidspunkt: onsdag 16. mars 2016 kl 21.00
Sted: KIL-bua

Saker:

  1. Åpning av møte
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Valg av personer til å signere protokoll
  5. Vedtak av ny lov for Kolvereid Idrettslag (pålagt av Norges Idrettsforbund)
  6. Godkjenning av ny leder for KIL-ski
  7. Avslutning

Om noen ønsker å se det nye lovforslaget – ta kontakt på
e-post: [email protected]

Vel møtt!