Ekstraordinært årsmøte KIL ski

Saker:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av personer til å signere protokoll

5. Valg av leder i KIL ski

6. Avslutning

 

Tid og sted: tirsdag 09.02.16 kl 1900 i Skistua.