SPORTSLIGPLAN

KIL har hatt et godt fokus i 2015, og målet har vært å få samlet gruppene mot en felles plan, og et fellesskap der alle føler en tilhørighet. For å komme dit var det viktig å få gode diskusjoner rundt temaet, og høre hva hver gruppe ønsket med KIL. Hvor er vi, hvor vil vi og hvordan kan vi få til en positiv utvikling sammen. Vi kontaktet Idrettskretsen for råd, og den første samlingen med representanter fra styre og særgrupper møtte opp for idemyldring, der målet var en felles handlingsplan. Den videre jobben var å samle en gruppe til å utvikle en sportsligplan for KIL, da også i samarbeid med Idrettskretsen. En plan som alle særgrupper, trenere og lagledere forplikter seg å følge. Denne planen skal fungere som en ledetråd og gi en tilhørighet og et fellesskap. Det KIL setter aller høyest er at det skal være plass for alle. I vårt idrettsalg skal ikke favorisering forekomme, men lik spilletid, rom og plass for alle barn og unge som ønsker å drive en idrett. Det å klare å glede barn for at de klarer å prestere og at de blir anerkjent og sett, er en veldig viktig oppgave både trenere, lagledere og ikke minst foreldre har.

Det å få en sportsligplan er viktig for KIL, og noe som er unikt i et idrettslag. En felles plan som ikke bare gjelder en spesiell idrett, men som har samlet alle idrettene i ett. Denne planen er kort og konsis, men den inneholder de viktigste verdiene og reglene vi ønsker at alle skal følge.

KOLVEREID IDRETTSLAGS SPORTSLIGE PLAN