Ekstra ordinært årsmøte i KIL

Revidert 06.12:Da ikke styret i hovedlaget var på plass til årsmøte, avholdes det ekstra ordinært årsmøte onsdag 16.12 kl 17.30 i KIL bua.

Saker:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av møteleder og referent

4. Valg av personer til å signere protokoll

5. Valg av styre i hovedlaget

6. Endringer fra NIF angående rapportering og registrering

7. Innkommende saker:

8. Avslutning