ÅRSMØTE KIL 2015

Det vil bli avholdt årsmøte i KIL torsdag 26.11 kl 20.00, i KIL bua ved kunstgressbanen.

Alle som ønsker å komme dit er hjertelig velkommen.

Møteinnkalling ligger vedlagt.

 

Årsmøteinnkalling 2015