Medlemsmøte i KIL Fotball

Det har dessverre ikke lyktes med å skaffe ny leder til fotballgruppa.

Forslag fra leder Kurth: Styrets medlemmer fristilles fra dags dato, og hvert enkelt lag får ansvar for egen drift (økonomisk og organisatorisk) fram til eventuell leder melder seg. Ekstraordinært årsmøte slutter seg til dette forslaget og vedtar videre:

Det kalles inn til møte for alle fotballgruppens (spillere) medlemmer, lagledere og trenere torsdag 12.11.15 kl 19.00 på NUS. På dette møtet orienteres det om forslaget og konsekvenser dette vil ha for videre drift av fotballgruppa i Kolvereid idrettslag.

Kommentar: I praksis vll dette innebære at alle bankkonti stenges fra 1.12.2015, og alle lag må ordne seg selv. Skulle ikke det bli vedtatt og ingen leder blir funnet legges fotballavdelinga ned.

Stemmeberettiget er medlemmer som er fylt 15 år og overholdt sine forpliktelser til Klubben

Alle ledere og trenere skal møte.