Ekstraordinært Årsmøte KIL Fotball

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i KIL fotball.

Tidspunkt: Søndag 8.11.2015 KL. 20.00

Sakliste:

Sak 1:Valg av leder

Sak 2: Regnskap 2015 ( var ikke ferdig revidert til årsmøtet)…

Sak 3 Budsjett 2016