Årsmøter Kolvereid idrettslag 2015

Her finner du oversikt over  årsmøter i KIL 2015. Årsmøter er en viktig arena, så møt opp! På årsmøtene skal vi sammen evaluere den jobben som er gjort i de enkelte særgruppene og hovedlaget, det skal velge nye styremedlemmer, og sist men ikke minst; det skal diskuteres og fastlegges hva som skal prioriteres kommende år. Velkommen!

KIL årsmøter