Årsmøte fotballgruppa 25.10.15

Innkalling til Årsmøte i Fotballgruppa i Kolvereid IL
Søndag 25.10.2015 KL. 20.00 i KIL-bua

Sak 1 Åpning og godkjenning av stemmeberettigede
Sak 2 Valg av møteleder og referent
Sak 3 Godkjenning av sakliste og innkalling
Sak 4 Valg av 2 til å signere protokoll
Sak5 Årsmelding 2015
Sak6 Regnskap 2015
Sak 7 Kontingenter sesongen 2016
Sak 8 Lagleder veiledning 2016
Sak 9 Budsjett for 2016
Sak 10 Innkommende saker
Sak 12 Valg
Sak 13 Avslutning

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 17.oktober.

VELKOMMEN!