Årsmøte i håndball 29/10-15

Årsmøte for Kil håndball blir torsdag, 29. oktober kl 20.00 i Kil-bua.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Årsmelding
5. Regnskap og budsjett
5. Innkomnmede saker
6. Valg

Saker som ønskes tatt opp, må leveres sekretær ([email protected]) innen 15. oktober.

Vel møtt!